Špeciálna ZŠ s VJM Rimavská Sobota

Špeciálna ZŠ s VJM Rimavská Sobota

Hviezdoslavova 24
97901 Rimavská Sobota
IČO: 35985011

Informácie o inštitúcii Špeciálna ZŠ s VJM Rimavská Sobota

 

Profil školy

 

Naša škola

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským sídli v Rimavskej Sobote na ul. Hviezdoslavovej 24. Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti našich žiakov a ich prípravu na reálny život. Svoje ciele dosahujeme uplatňovaním moderných vyučovacích metód, žiakov motivujeme k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v učení rôznymi formami výchovno-vzdelávacej práce.
Zapájame sa do rôznych projektov.

Z histórie školy

Osobitná škola s vyučovacím jazykom  maďarským vznikla 1. septembra 1950.  Za riaditeľku školy bola vymenovaná Zlata Čipkayová. Škola mala jednu postupnú triedu. Počiatočný stav žiakov bol 16.

Od školského roka 1986/87 bola škola presťahovaná na Hviezdoslavovu ulicu, riaditeľom školy  bol Zoltán Mács.

Od 1. januára 1994 bola riaditeľkou našej  školy je Mgr. Irena Csanková.
V školskom roku 2008/2009 výchovno vyučovací proces prebieha v 13 triedach  a v 3 oddeleniach ŠKD. Na 1.stupni vyučujú štyri učiteľky, na 2. stupni je 14 pedagógov, vrátane riaditeľky školy a zástupcu riaditeľa. V ŠKD pracujú 3 vychovávateľky. Máme aj 3 asistentov učiteľa.

Nová zmena nastala 1. septembra 2008 novou riaditeľkou sa stala PaedDR. Iveta Tóthová.


Materská budova je na Hviezdoslavovej ul. č  24.  Ročníky 1. – 6. sú umiestnené na Jánošíkovej ulici.
Špeciálnu základnú školu v školskom roku 2008/2009 navštevuje 96 žiakov a PŠ 22 žiakov.

 

Milovať, to čo je krásne
nie je ťažké, ale priznávať sa
k jedincom, ktorých osud
opatril známkou menejcennosti
vyžaduje ľudí celých,
ľudí kultúry srdca.

 

Zoznam krúžkovHvezdársky krúžokKrúžok malých kuchárokKrúžok šikorvých rúk 1Krúžok šikorvých rúk 3Krúžok šikovných rúk 2Literárno-dramatický krúžokPočítačový krúžokRučné práceSpevácky krúžokSpevácky krúžokStolnotenisový krúžokŠportový krúžokTanečný krúžok 1Tanečný krúžok 2Turistický krúžokVýpočtová technikaVýtvarný krúžokVýtvarný krúžok

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PaedDr. Iveta Tóthová - riaditeľka

tothovaiveta @ centrum . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit